Automatizace procesů je dneš již zcela běžnou součástí většiny velkých společností. Díky ní zefektivníte práci, dokážete odhalit chyby, ušetříte peníze i čas.

Nejedná se jen o softwarové řešení, ale o celkovou analýzu a následnou optimalizaci workflow. Je aplikovatelná ve všech odvětvích obchodu a výroby a především tam, kde vznikají pracovní pozice, jejihž náplň je jednoduchá. Až si říkáte, jestli by nešly nahradit roboty. Ano, lze je nahradit poměrně jednoduše. Moderní technologie jsou dnes levné, efektivní a v budoucnu ušetří mnohem více prostředků, než nyní. Většinou samozřejmě nedokážeme člověka úplně nahradit, ale dokážeme jeho práci natolik zrychlit, že za jednu směnu vykoná mnohem více práce a může se věnovat dalším činnostem.

Úspora v oblasti mzdových nákladů

Automatizace procesů ssebou přináší jako hlavní benefit především snížení mzdových nákladů. Ve většině podniků existuje práce, kterou někdo dělá automaticky. Vy víte, že na daný proces není potřeba specialista, ovšem proces je nutný k plynulému chodu. Mnoho takových aktivit dokážeme nahradit programem. Jednoduše řečeno, pro danou činnost již nebude potřeba člověk, ale v podstatě robot, který dělá méně chyb, není nutné ho platit, nepotřebuje přestávky, nemá dovolenou a je flexibilní.

Zefektivnění procesů

Analyzujeme prostředí společnosti, ať už obchodní nebo výrobního závodu. Zjišťujeme, jakým způsobem by se daly zapojit moderní technologie do zkvalitnění chodu podniku a tím Vám vyděláváme peníze. Kombinace hardware, software a správného vymezení pracovních postupů optimálně vyladí činnost, kterou provádí Vaši zaměstnanci a zlepší celkovou výkonnost.

Nižší procento chybovosti

Automatizace přináší do firmy nižší procento chyb, původně způsobených lidským faktorem, prostoji, či určitou provozní slepotou. Stroje obvykle chyby nedělají a tak zapojení automatizace zlepší jednotlivé části procesu s ohledem na minimální chybovost.

Zpětná sledovatelnost a dohledatelnost

Důležitou součástí celého systému je zaznamenání všech činností. Záznamy použijeme pro statictickou analýzu a pro zpětné dohledání případných nestandardních stavů. V přehledných statistikách si dokážete jednoduše vyhledat, kde přesně chyba vznikla, kdy, jak a kdo za ni nese odpovědnost a vyvodit důsledky. Dále můžete informace využít při plánování prevence proti dalším problémům v budoucnosti.